Studzienki wodomierzowe i kanalizacyjne najlepszej jakości w niskich cenach.

Parametry i możliwości studzienek wodomierzowych 

W sytuacji gdy odczyt wodomierza z różnych powodów ma się odbywać poza posesją (czyli wodomierz nie jest zlokalizowany w garażu czy piwnicy budynku) na przyłączu wodociągowym instaluje się studzienkę wodomierzową, w której to zainstalowany będzie wodomierz. 

Lokalizacja wodomierza poza posesją (np. w terenie zielonym na terenie lub działki lub na granicy ogrodzenia) to znaczne ułatwienie także dla inkasenta – wówczas do spisania wodomierza nie jest konieczna obecność któregokolwiek z domowników. 

Oferowane studzienki polietylenowe DN1000, DN1200 produkowane są bądź to jako monolit bez jakichkolwiek spawów – łączeń metodą rotomouldingu lub z wykorzystaniem gotowych pierścieni – modułów PP / PE o wysokości  25, 50, 75, 100 cm łączone na uszczelkę. 

Studzienki wyposażone są w stopnie złazowe ułatwiające wejście do środka celem dokonania odczytu i ewentualnej konserwacji. W zależności od miejsca zlokalizowania studzienki mogą być wyposażone w lekką pokrywę PP lub właz żeliwny i żelbetowy pierścień odciążający. Istnieje możliwość stosowania nasad teleskopowych. Podczas montażu w gruncie silnie nawodnionym (wysoki poziom wody gruntowej) należy bardzo starannie podejść do kwestii odpowiedniego – zgodnego z wytycznymi producenta sposobu posadowienia i ewentualnego zakotwienia oraz obsypania i zagęszczenia. 

Główne parametry naszych studzienek DN400 / DN500: 

– zawór antyskażeniowy oraz zawór odcinający z kluczem ułatwiającym obsługę,
– studnie dostosowane do plastikowych i żeliwnych pokryw,
– izolacja cieplna: wys. 1000mm, grubości 70mm , korek izolacyjny: wys. 300mm,
– brak podstawy przez co studzienka wykorzystuje ciepło geotermalne ziemi,
– obsługowe nie wymagające specjalistycznych narzędzi,
– posiada certyfikat  PZH.

Zalety studzienek wodomierzowych 

Lekkie studzienki wodomierzowe z polietylenu to gwarancja:
– szczelności,
– łatwego transportu oraz szybkiego i taniego montażu bez konieczności angażowania sprzętu ciężkiego,
– odporności na pęknięcia, uderzenia oraz korozję,
– łatwego montażu wodomierza i dowolności wyznaczenia punktu wejścia rur przyłącza (nawiercenie otworów wlotowych i montaż uszczelek wargowych w zależności od rzędnej rury przyłącza),
– łatwego dopasowania ostatecznej wysokości studni (po zagospodarowaniu terenu i obsypaniu) poprzez odcięcie części komina złazowego DN 600 za pomocą piłki ręcznej lub pilarki / wyrzynarki
– identycznej jak te stosowane do cięcia drewna,
– nie zamarza, utrzymuje dodatnią temperaturę w okolicy wodomierza – posiada izolację cieplną,
– wykorzystanie geotermik ziemi,
– odczyt licznika bez wchodzenia do studni,
– możliwość montażu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych
– wodomierz umiejscowiony jest 30cm pod pokrywą,
– brak oddziaływania sił wyporu (ma miejsce przy studniach hermetycznych),
– brak elementów ruchomych (np. węże) będących newralgicznymi punktami urządzenia,
– lekka konstrukcja – umożliwia łatwy transport i montaż przez jednego pracownika,
– poprawia warunki pracy i obsługi,
– zapewnia bezpieczeństwo abonenta, 

W analogicznym zastosowaniu, ale przy znacznie większej średnicy przyłącza – jak dla obiektu przemysłowego, zakładu produkcyjnego itd. – mówimy już o komorze wodomierzowej. Jest to w dalszym ciągu szczelny zbiornik wykonany bądź to w technologii formowania rotacyjnego lub spawania ekstruzyjnego z wykorzystanie kasetonów żebrowanych PP lub rur strukturalnych PE HD, ale o znacznie większych gabarytach, gdyż ze wzrostem średnicy przyłącza wzrasta również niezbędna potrzebna czynna długość do zabudowy między innymi armatury zaporowej – czyli zasuw lub zaworów, filtra, wodomierza (często także znacznie większego gabarytowo, gdyż z funkcją podziału mierzonego strumienia wody w zależności od wielkości aktualnego poboru wody), zaworu antyskażeniowego itd. 

Tego typu komory wodomierzowe wykonujemy w naszym zakładzie produkcyjnym na indywidualne zamówienie, w oparciu o przesłany szkic z podaniem wymiarów, średnicy króćców, głębokości posadowienia, najwyższego w ciągu roku występującego poziomu wody gruntowej, sposobu zwieńczenia i rodzaju wymaganej pokrywy (pokrywa PP, betonowa, żeliwna, żeliwna z wypełnieniem betonowym na obciążenie 1,5 – 5 – 15 – 40 ton) w zależności od miejsca ulokowania (trawnik, parking, wjazd). 

Innym zastosowaniem oferowanych studzienek PE / PP są przykładowo komory, zbiorniki oraz przepompownie ścieków surowych w układzie gdzie z racji znacznej odległości od budynku lub niekorzystnego ukształtowania terenu i spadków koniecznie jest przepompowanie ścieków do przydomowej / przyobiektowej oczyszczalni ścieków lub systemu kanalizacji ogólnospławnej. Także produkowane zbiorniki znajdują nieocenione wykorzystanie w systemach kanalizacji ciśnieniowej. Jeszcze innym zastosowaniem jest przepompownia ścieków podczyszczonych lub oczyszczonych celem zasilenia zlokalizowanego w nasypie lub po prostu znacznie wyżej drenażu rozsączającego.