Studzienki wodomierzowe i kanalizacyjne najlepszej jakości w niskich cenach.

Studzienki kanalizacyjne to wybór właściwie dopasowanej do naszych potrzeb zależy od tego jaką średnicę oraz wysokość studni potrzebujemy a także jaką średnicę będzie miała rura, którą ścieki dopływają do studzienki. 

Średnice studni kanalizacyjnych wahają się między DN315 a DN1000 mm. Standardowo do użytku domowego kupuje się studzienki w średnicach 315, 400 mm oraz kinetami zbiorczymi lub przelotowymi z kolektorami (przyłączami) 160 lub 200mm. Ważną kwestią jest również to gdzie studnia ma zostać zamontowana, ponieważ musimy dopasować pokrywę o odpowiedniej klasie obciążenia, dlatego musimy określić czy studzienka będzie się znajdować w terenie zielonym czy jednak w miejscu o dużym natężeniu ruchu. Standardowe klasy obciążenia przy pokrywach, włazach i wpustach do studzienek kanalizacyjnych to A15, B125, C250 oraz D400. Klasy te wytrzymują odpowiednio obciążenie od 1,5 do 40 ton. 

Kolejnym tematem związanym z odprowadzeniem nieczystości z gospodarstwa domowego są przydomowe oczyszczalnie ścieków, z których należy korzystać w rejonach nieskanalizowanych. Pojemność zbiornika oczyszczalni dobiera się uwzględniając ilość osób stale zamieszkałych w gospodarstwie domowym.